PRICELIST / HINNAKIRI / HINNASTO

 2020

Monthly subscription / kuupaketid / kuukausipaketit:

once a week / 1x nädalas / 1 treeni viikossa 40 

twice a week / 2x nädalas / 2 treeni viikossa 59 €

three times a week / 3x nädalas / 3 treeni viikossa 69 €

four times a week / 4x nädalas / 4 treeni viikossa 79 €

Unlimited / piiramatu / rajaton 89 

*monthly subscription is only for contractual customers/*kuupaketid kehtivad vaid lepingulistele klientidele/*Kuukausipaketti on voimassa vain asiakkaille, jotka solmivat kausisopimuksen.

Drop in cards / korrakaardid / kertäkäyntikortit:

Drop in/kertäkäynti 13 

5 times card/5 kerran kortti 55 

10 times card/10 kerran kortti 90 

Kangoo  Power kenkien vuokraus: 

kertavuokra 5 € /10 kerran vuokrakortti 40 €

XS (34-36), S (36-38), M (39-41), L (42-44), XL (45-48), kids/lapsed/lapset (32-39). 

FAMILY MEMBERS on one bill will have 10% discount.

ÜHE PERE SOODUSTUS ühisel arvel on 10%. 

Perhepaketti-alennus on 10% kuukausipaketin koko summasta samalla laskulla. 

CONTRACT / ÕPPELEPING / KAUSISOPIMUS

The registration to the group:

1. send an email to info@dancest.com with information of student (name, age, date of birth; when student is younger than 18, then also name of the parent who is making the contract and billing info: name, phone, e-mail, address

2. Bills are sent out on the date of 22nd previous month. Payment date is fixed - first day of the month.

3. Making the contract in studio. The contract is valid for one season. Contract can be cancelled in  the middle of season only for reasonable excuse (presenting a medical certificate). 

Rühma registreerimine:

1. registreerimisinfo tuleb saata e-mailile: info@dancest.com, pannes kirja õpilase ees- ja perekonnanime,  vanuse,  sünnikuupäeva; (alaealiste õpilaste puhul ka lepingut sõlmiva vanema andmed); arve info: arve saaja, telefon, e-mail, kodune aadress

2. Arved saadetakse välja eelneva kuu 22. kuupäeval. Maksetähtaeg on makstava kuu 1. kuupäeval.

3. Õppelepingu sõlmimine Dancest stuudios. Õppeleping kehtib ühe semestri. Semestri keskel on võimalik lepingut lõpetada vaid väga mõjuval põhjusel  ning arstitõendi alusel.

 

BANK TRANSFER / PANKKIMAKSU / MAKSEINFO:

Saaja: Marta Jorits

IBAN: FI41 8058 0710 3670 81

Selgitusse märkige alati viitenumber arvelt! Ilma arveta maksete puhul osaleja nimi, treening, kuupäev.

The reference number of the bill is required when making the transaction. If the payment is not based on bill, please mark name of the student, class and date. 

 

TMI  Marta Jorits 

Y-tunnus: 2673809-7